Condițiile de Declanșare a Alertei și Schema de Declanșare

Mecanismul de alertă va putea fi declanşat numai dacă sunt întrunite cumulativ, următoarele criterii:

  • Copilul are vârsta de până la18 ani;
  • Copilul se află în una din următoarele situaţii :
    • A fost răpit în prezenţa unor martori ;
    • A dispărut şi, fie din datele de anchetă rezultă că acesta ar fi fost răpit, fie din circumstanţele în care a dispărut, rezultă că viaţa sau sănătatea îi sunt puse în pericol (poate suferi traume grave fizice sau psihice) ;
  • informaţiile deţinute de organele de anchetă, odată diseminate, pot conduce la identificarea victimei sau a suspectului .

ATENȚIE !

Întrunirea criteriilor menţionate anterior nu implică, în mod obligatoriu, declanşarea mecanismului de alertă, dacă difuzarea informaţiilor obţinute poate: conduce la crearea unui pericol suplimentar pentru victimă (copil răpit/dispărut), sau compromite cercetările aflate în curs de desfăşurare.

Înainte de declanşarea alertei, organele de anchetă vor solicita acordul părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului pentru mediatizarea cazului. Procurorul poate decide declanşarea alertei şi fără obţinerea acestui acord dacă este în interesul copilului şi a desfăşurării anchetei.

Nedeclanşarea mecanismului nu înseamnă că autorităţile statului nu acţionează conform procedurilor legale pentru clarificarea situţiei copilului.